bodu.com

大学生博客

正文 更多文章

满江红-岳飞

                满江红-岳飞
怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇
抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。
三十功名尘与土,八千里路云和月。
莫等闲、白了少年头,空悲切。
 靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭。
驾长车踏破、贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。
待从头、收拾旧山河。朝天阙。
分享到:

上一篇:侠客行-李白

下一篇:第一章 红狐

评论 (40条) 发表评论

 • 雪花 (游客) (游客) : 这首诗写的非常好,我很喜欢它

  2007-03-30 09:37

 • 雪花 (游客) : 我很喜欢这首诗,写的非常好

  2007-03-30 09:36

 • 雪花 (游客) : 我很喜欢这首诗,写的非常好

  2007-03-30 09:36

 • 雪花 (游客) : 我很喜欢这首诗,写的非常好

  2007-03-30 09:35

 • min1887 (游客) : 岳飞呀,你真可怜,你是一个无辜的好人。可惜被拍马屁的臭人给害了,宋朝的昏君应该觉得你是他的臣子而感到自豪。

  2007-02-08 09:31

 • 河北清河人 (游客) : 英雄莫过岳元帅!每当我唱起这首词就会心潮澎湃,爱国奋进之心油然而生矣。

  2007-01-07 20:56

 • 无名 (游客) : 我喜欢岳飞的满腔热血,唉!可惜的是他被奸人所害啊

  2007-01-02 17:48

 • 攀登 (游客) : 好诗

  2006-12-31 10:35

 • 攀登 (游客) : 好诗

  2006-12-31 10:35

 • 攀登 (游客) : 好诗

  2006-12-31 10:35

 • 兀术 (游客) : 其实俺也不是有意的,俺是故意的!

  2006-12-30 19:19

 • 兀术 (游客) : 其实俺也不是有意的,俺是故意的!

  2006-12-30 19:18

 • wangxi5212 (游客) : 我非常喜欢岳飞,他真伟大,而且还这么有文采,我又想起那副对联:青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣。 荡气回肠

  2006-12-29 18:10

 • 天空 (游客) : 写得激情澎湃

  2006-12-29 07:06

 • 好一个热血青年! (游客) : 岳阳楼记 范仲淹 庆历四年春, 滕子京谪守巴陵郡。 越明年, 政通人和, 百废俱兴, 乃重修岳阳楼, 增其旧制, 刻唐贤今人诗赋于其上, 属予作文以记之。 予观夫巴陵胜状, 在洞庭一湖。 衔远山, 吞长江, 浩浩汤汤, 横无际涯; 朝晖夕阴, 气象万千; 此则岳阳楼之大观也, 前人之述备矣。 然则北通巫峡, 南极潇湘, 迁客骚人, 多会于此, 览物之情, 得无异乎? 若夫霪雨霏霏, 连月不开; 阴风怒号, 浊浪排空; 日星隐耀, 山岳潜形; 商旅不行, 樯倾楫摧; 薄暮冥冥, 虎啸猿啼; 登斯楼也, 则有去国怀乡, 忧谗畏讥, 满目萧然, 感极而悲者矣。 至若春和景明, 波澜不惊, 上下天光, 一碧万顷; 沙鸥翔集, 锦鳞游泳, 岸芷汀兰, 郁郁青青。 而或长烟一空, 皓月千里, 浮光跃金, 静影沉璧, 渔歌互答, 此乐何极! 登斯楼也, 则有心旷神怡, 宠辱皆忘, 把酒临风, 其喜洋洋者矣。 嗟夫! 予尝求古仁人之心, 或异二者之为, 何哉? 不以物喜, 不以己悲, 居庙堂之高, 则忧其民; 处江湖之远, 则忧其君。 是进亦忧, 退亦忧; 然则何时而乐耶? 其必曰: 先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐欤! 噫! 微斯人, 吾谁与归!

  2006-12-28 16:19

 • 苏YE (游客) : 我决定同这手诗去参加朗诵比赛~

  2006-12-27 20:23

 • 风荷无痕 (游客) : 花非花\雾非雾 夜半来\天明去 来时春梦几多时 去时朝霞无觅处

  2006-12-27 10:02

 • 猪猪 (游客) : 荡气回肠

  2006-12-26 20:37

 • 123 (游客) : 荡气回肠

  2006-12-24 19:46

 • 血泪漫天舞 (游客) : "岳飞,杀死那狗日的兀术!!!!"

  2006-12-24 13:30

发表评论
验证码