bodu.com

CEO/总裁/总经理博客

正文 更多文章

GPS智能车载终端

GPS智能车载终端

(公京检040903)
 (GPRS、短信全兼容)
  功能简介:
   1.卫星定位
   2.实时跟踪与导航
   3.车辆状态远程监测
   4.可选信息传输模式

  (GPRS/GSM)可选择
  5.远程熄火控制
  6.远程报警求助
  7.历史轨迹播放存储
  8.防剪线报警
  9.区域越界报警设置
 
10.驾驶员信息设置
11.省电工作模式
12.车速位置信息回传
13.设备出厂唯一编

分享到:

上一篇:关于我们

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码