bodu.com

警察/武警/消防官兵博客

正文 更多文章

《道德经》中的管理之学:功成事遂

第十六章
 
致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,是谓复命;复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。
 
第十七章
 
太上,下知有之;其次亲而誉之;其次畏之;其次侮之。信不足焉,有不信焉。犹兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然。
 
第十八章
 
大道废,有仁义;慧智出,有大伪。六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。
 
管理学:管理的精妙在于它达到了极致的无形,无形到有形,再到无形。从实践到理论,再从理论到实践,最后又从实践上升到理论,它达了无形,也守住了深遂厚德的清静。万物中都有管理的真谛存在,例如,懒蚂蚁效应、鲶鱼效应、破窗效应、驱雾效应、蝴蝶效应等等。都是从万事万物中总结的管理定理,管理是蕴含在自然规律中的,我们能观察它的实践到理论的循环生长。众生众物,都会回归到它们的本源,这个本源是宇宙的自然规律。管理也会回归到它的本源,这个本源也是宇宙的自然规律。回归本源就叫静止,静止就是还原本性,还原本性就是事务发展的法则。管理学也一样,管理回归本源就是理论,管理理论就是还原本性,管理理论也是管理发展的法则。通晓管理常识的就是明智,不懂得管理知识,随意妄为就会招来灾难,不但可以把一家企业搞垮,也能把一个国家搞垮。通晓管理理论与管理常识就能包容一切,包容一切就能公正,公正就能使天下人才归附。当优秀的人才归附企业时,企业就符合自然规律,符合自然规律就符合管理之道。得道的企业就能生存得长,生命得以长寿,终身不会有倒闭的危险。
 
员工们进企业后,刚开始不知道有董事长与总经理,稍后,亲近并称颂高管们,再稍后,惧怕高管们。再往后,就哄骗高管们。高管们没有诚信,或者失信于人,不兑现承诺,信用不足的话,员工们就不会信任高管们。所以,高管们要重视言语,不随便发号施加命令。如果发号施令,就得言必行,行必果,兑现承诺。高管们的功业成就,事情顺利是建立在与员工们同心同德,同甘共苦的基础上的。
 
没有遵循自然规律,就会有人标榜仁义。把假冒伪劣、行贿受贿当成能力与本事后,这世道就出现虚伪。员工们之间的同事关系、上下级关系不知睦,就会有人标榜爱与感恩。高管们腐败堕落,就会出现忠臣。
 
 
作者简介:李文武,著名管理学家。《博锐管理在线》《中华品牌管理网》《中国管理传播网》等知名管理网站专栏作家。又是多家媒体与网络作家。研究:历史、经济、管理。
分享到:

上一篇:

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码