bodu.com

首席销售官博客

正文 更多文章

威格士油泵

                威格士油泵
产品名称:威格士油泵
产品现货型号:PVH057R01AA10A250000001AE1AB010A  
产品现价:1685元/台
产品包装:木箱
产品性能介绍如下:
威格士油泵为工业用途提供最齐全的液压子母叶片泵,各种品种的单联泵和多联泵的配置使你可以选择最适合你的用途的泵或泵组。您使用的泵,是以威格士的70多年的工程与制造技能为后盾的。
最高转速:
除非另有规定,泵的最高额定转速基与当泵在海平面并用SAE10W油液在38·C至82·C(100·至180·F)下工作时1个大气压的进口压力(14.7psia).
最低转速:
在上述油液条件下的最低推荐起动转速一般为600rpm.然而,泵的大小、系统特性及环境条件可能提高货降低此转速。如果需要低的转速或工作转速请咨询我们的工作人员。
油泵进口压力:
推荐的进口压力为0至0.34bar(0至5psi)表压力,进口压力不得超过20psi,进口真空值不得超过0.17psi(5Hg或12.2psia).
额定压力:
泵不应长时间怠速工作在压力或接近额定压力下,可能造成局部过热或损坏。不得让双联泵、三联泵或动轴驱动泵组中的泵同时承载到额定压力,必须针对过载和侧载检测轴的承载情况。
泵升升压力:
一个充气油箱系统不能始终保证在泵进口有压力(升压压力)。在冷起动期间可能在泵的进口造成真空,在回路被加热而升压压力实在存在于泵进口之前避免高转速,当油箱上使用真空断路压力帽时进行补充以得到油箱充气压力。
驱动:
威格士元件是针对用花键连接/货侥性联轴器的直接同轴驱动用途而设计的。如果考虑带来径向或轴向载荷的驱动或键驱动。
驱动找正:
轴的同心度和角度找正对泵的寿命是重要的,不对正可能锈发出轴承上的沉重载荷,引起早期失效。侥性联轴器的两半必须按联轴器制造商的建议找正。
万向节:
采用双万向节联轴器时,轴必须平行而传动叉应供线,应尽可能使偏差最小。
威格士油泵优点:
1:灵活的设计包括单联泵,通轴驱动配置及各种驱动轴申和控制方式,这将适应任何用途和提供成本效益最高的设备。
2:小而轻的设计能减少应用重量并为安装和维修提供更多的便利。为最关键的旋转部件和控制部件开发的维修套件能简化泵的维修,并保证泵的维修成功。
3:低吵音的设计可为重视吵音的工业用途所采用,降低吵音级还提供更易接受的环境。
4:在每种用途中均针对最高效率来设计各种补偿器提供最为有效的系统控制,而95%以上的容积效率意味着更多的流量,更多的输入功率投入工作而不是去发热和浪费。
5:重载轴承和轴伸造成最小的内部变形和磨损,提供更长寿命和最长的开工时间。
威格士系列现货型号以下:
PVH057R01AA10A250000001AE1AB010A  
PVH057R01AA10A250000002001AB010A       
PVH057R01AA10E252004001001AA010A  
PVH057R01AB10A250000002001AE010A  
PVH074L02AA10B252000001001AA010A         
PVH074L13AA10B202000001AL1AB010A          
PVH074R01AA10A250000002001AB010A 
PVH074R01AA10A250000002001AB010A   
PVH074R01AA10A250000002001AB010A  
PVH074R01AA10H002000AW1001AB010A  
PVH074R01AB10A250000002001AE010A   
PVH074R01AB10A250000002001AE010A       
PVH074R01AB10A250000002001AE010A       
PVH074R01AB10A250000002001AE010A 
PVH074R03AA10A250000001AF1AB010A 
PVH074R13AA10A250000001AF1AB010A 
PVH074R13AA10B252000001AF1AB010A 
PVH098R01AD30A250000001001AB010A
PVH098R01AD30A250000001001AE010A        
PVH098R01AD30A250000002001AB010A
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A   
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A 
PVH098R01AJ30A250000002001AB010A 
PVH098R01AJ70A250000001001AB010A  
PVH131R13AF20A250000002001AE010A 
PVQ40AR01AB30G2100000100100CD0A
PVQ40AR02AA10A21000001AE100CD0A
PVQ40AR02AB10A2100000100100CD0A
PVQ40AR02AB10A2100000100100CD0A  
PVQ40AR02AB10G2100000200100CD0A   
PVQ45AR01AB10G1800000200100CD0A  
PVQ45AR01AB10G1800000200100CD0A 
PVH131R13AF30A25000000100100010A  
PVH131R13AF30A250000002001AB010A  
PVH131R13AF30B252000001001AB010A 
PVH131R13AF30B252000001001AE010A   
PVH131R13AF30B252000002001AB010A 
PVH131R16AF30B252000001AD1AB010A    
PVH141R13AF30A230000001001AE010A
PVH141R13AF30A230000002001AB010A  
PVH141R13AF30B252000001001AB010A    
PVQ40AR01AA10J0100000100100CD0A
PVQ45AR01AB10G1800000200100CD0A
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A
PVH098RAD30A250000002001AB010A
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A
PVH098R01AJ30A250000001001AB010A
PVH131R13AF30A250000001001AB010
PVH141R13AF30A230000001001AE010A
PVH057R01AA50A250000001001AB010A
PVH074R01AA10A25000002001AB010A
PVH98QIC-RF-1S-10-CM7-31-057
PVM0450ER05CS02AAA28000000A0A
PVQ10-A2L-SS1S-20-C21-12
PVQ10-A2L-SS1S-20-C21-12
PVQ10-A2L-SS1S-20-CM7-12
PVQ10-A2R-SE1S-10-C21-11    
PVQ13-A2R-SE1S-10-C14-11
PVQ13-A2R-SS1S-20-C14-12   
PVQ13-A2R-SS1S-20-CM7-12
PVQ20 B2R SE1S 21 C21 12
PVQ20-B2R-SE1S-20-C21-11-S2
PVQ20-B2R-SE1S-21-C21D-12   
PVQ20-B2R-SE28S-21-C21-12  
PVQ20-B2R-SS1S-21-C21D-12
PVQ20-B2R-SS1S-21-CM7-12
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12
PVQ32-B2R-SE1S-21-C14-12  
PVQ32-B2R-SS28S-21-CM7-1 
PVB10-PSY40-2334527-C96-H
PVQ10-A2R-SE1S-20-C21-12
PVQ13-A2R-SS1S-20-C14-12  
PVQ20-B2RSS1S-12-CM7-12
PVQ20-B2RSSES-21-CM7-12
PVQ25-B2R-SEIS-20-CG20
PVQ32 B2R SS1S 21 C14 12
4535V60A35-86BB22R
v20
PVB20-RS 10-CM 9-10 SIG
3525V-38A-21-86BA-22R
4535V-60A-30-1AA-22R
4525V-50A21-1CC-22R
PVB5-RSY-20-CM-11,
PVB5-RSY-20-CMC-11,
PVB5-RSY-20-CC-11,
PVB5-RSY-20-CG-11,
PVB5-RSY-20-CMC-11,
PVB5-RSY-20-CD-11,
PVB5-RSY-20-CV-11,
PVB5-RSY-20-CVP-11,
PVB5-RSY-20-CE-11,
PVB5-RSWY-20-CM-11,
PVB5-RSWY-20-CC-11,
PVB5-RSWY-20-CMC-11,
PVB5-RSWY-20-CG-11,
PVB5-RSWY-20-CD-11,
PVB5-RSWY-20-CV-11,
PVB5-RSWY-20-CVP-11,
PVB5-RSWY-20-CE-11,
VB5-RSY-40-CM-12,
PPVB5-RSY-40-CC-12,
PVB5-RSY-40-CMC-12,
PVB5-RSY-40-CG-12,
PVB5-RSY-40-CD-12,
PVB5-RSY-40-CV-12
PVB5-RSY-40-CVP-12,
PVB5-RSY-40-CE-12,
PVB5-RSWY-40-CM-12,
PVB5-RSWY-40-CC-12,
PVB5-RSWY-40-CMC-12,
PVB5-RSWY-40-CG-12,
PVB5-RSWY-40-CV-12,
PVB5-RSWY-40-CVP-12,
PVB5-RSWY-40-CE-12,
PVB5-RSWY-40-CD-12,
PVB6-RSY-20-CM-11,
PVB6-RSY-20-CC-11,
PVB6-RSY-20-CMC-11,
PVB6-RSY-20-CG-11,
PVB6-RSY-20-CD-11,
PVB6-RSY-20-CV-11,
PVB6-RSY-20-CVP-11,
PVB6-RSY-20-CE-11,
PVB6-RSWY-20-CM-11,
PVB6-RSWY-20-CC-11,
PVB6-RSWY-20-CMC-11,
PVB6-RSWY-20-CG-11,
PVB6-RSWY-20-CD-11,
PVB6-RSWY-20-CV-11,
PVB6-RSWY-20-CVP-11,
PVB6-RSWY-20-CE-11,
PVB6-RSY-40-CM-12,
PVB6-RSY-40-CC-12,
PVB6-RSY-40-CMC-12,
PVB6-RSY-40-CG-12,
PVB6-RSY-40-CD-12,
PVB6-RSY-40-CV-12,
PVB6-RSY-40-CVP-12,
PVB6-RSY-40-CE-12,
PVB6-RSWY-40-CM-12,
PVB6-RSWY-40-CMC-12,
PVB6-RSWY-40-CG-12,
PVB6-RSWY-40-CD-12,
PVB6-RSWY-40-CV-12,
PVB6-RSWY-40-CVP-12,
PVB6-RSWY-40-CE-12,
PVB10-RSY-20-CM-11,
PVB6-RSWY-40-CC-12
PVB10-RSY-20-CC-11,
PVB10-RSY-20-CMC-11,
PVB10-RSY-20-CG-11,
PVB10-RSY-20-CD-11,
PVB10-RSY-20-CV-11,
PVB10-RSY-20-CVP-11,
PVB10-RSY-20-CE-11,
PVB10-RSWY-20-CM-11,
PVB10-RSWY-20-CC-11,
PVB10-RSWY-20-CMC-11,
PVB10-RSY-40-CM-12,
PVB10-RSWY-20-CG-11,
PVB10-RSWY-20-CD-11,
PVB10-RSWY-20-CV-11,
PVB10-RSWY-20-CVP-11,
PVB10-RSWY-20-CE-11,
PVB10-RSY-40-CG-12,
PVB10-RSY-40-CD-12,
PVB10-RSY-40-CV-12,
PVB10-RSY-40-CVP-12,
PVB10-RSY-40-CMC-12,
PVB10-RSY-40-CE-12,
PVB10-RSY-40-CC-12
PVB15-RSY-40-CMC-12,
PVB20-RSWY-20-CG-11,
PVB29-RSY-20-CMC-11,
PVB15-RSWY-20-CG-11,
PVB20-RSY-20-CG-11,
PVB20-RSY-20-CC-11,
PVB29-RSWY-20-CM-11,
PVB20-RSY-40-CVP-12,
2520V-21A5-1CC-22R
2520V-21AB-1CC22R
3520V25A11-1BB22R
3525V38A12-1BB22R
3520V25A11-1BB22R
3525V38A12-1BB22R
3525V30A14-1CC22R
3525V25A14-1BB22R
3525V25A17-1BB22R
3525V25A17-1BB22R
4520V60A12-1CC22R
PVQ10A2RSS1S10
5A 1C 22R
25V-21A-1C-22R
45V 50A 86B22R
45V60A-1B22R
45V60A-1B22R
45V 60A 1C 22R
35V 38A 1C 22R
35V 38A 1C 22R
25V 17A 1C 22R
45V 60A 1C 22R 
45V 60A 1C 22R 
4525V-50A泵芯
4525V-21A泵芯
25V17A1C22R
17泵胆
25泵胆
45V 50A 86B 22R
4535V泵轴

泵蕊
25V 21A泵芯
4525V-50A泵芯
4525V-21A泵芯
17泵胆
25泵胆
25V泵芯
30V泵芯
4525V-42A泵胆
4525V-14A泵胆
V35泵芯
V21泵胆
V21轴
V21

分享到:

上一篇:QT6262-100-80-S104

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码